ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ด้วยกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านหมอ  ได้จัดกิจกรรมวันแม่ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหมอ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่และลูกน้อย ได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญู เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างแม่กับลูก

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเข้าพรรษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดยท่่านนายกสุทธิชัย วงษ์ไพร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ เป็นประธานเปิดงานในพิธี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้ทำพิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16 มิถุนายน 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอบ้านหมอ ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...