ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

วันที่​ 12​ สิงหาคม​ 2565 เวลา​ 18.00 น. เทศบาลตำบลบ้านหมอ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม​เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ​พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ นำโดยนายสุฑฒิชัย วงษ์ไพรนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  จัดทำโครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายอำเภอบ้านหมอ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ, พิธีเจริญพระพุทธมนต์, ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีภาคค่ำ
วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน
ถวายธูปเทียนแพ และจุดเทียนมหามงคล  
เนื่องในวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม...

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุฑฒิชัย วงษ์ไพร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านหมอประจำเดือนสิงหาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ จัดกิจกรรม  จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณริมคลองวัดบ้านหมอ หมูที่ 3 วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...