ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

          ประชุมคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านหมอ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 6/2563

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

        เทศบาลตำบลบ้านหมอ นำโดยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

         โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

           นายสุทธิชัย  วงษ์ไพร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ ได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะ ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ และเพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกาจัดอย่างถูกวิธี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

           เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้จัดทำโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 (12 สิงหาคม 2563) ซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย ผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเทิดทูนไว้เหนือเกล้าฯเหนือชีวิต เพราะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...