ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

เทศบาลตำบลบ้านหมอ นำทีมโดยท่านนายกสุทธิชัย วงษ์ไพร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้จัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ โดมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ โดยท่านนายอำเภอบ้านหมอ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้จัดทำโครงการทำบุญขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ในการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ร่วมกับอำเภอบ้านหมอ ได้จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
โดยการทำ Big Cleaning ถนนในเขตเทศบาล วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหมอ นำทีมโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year วันที่ 25 ธ.ค. 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหม

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...