ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

- ข่าวกิจกรรม -

        เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้จัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรม "เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหมอ นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง) และพิธีวางพวงมาลาพิธีถวายบังคม

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้จัดทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟบ้านหมอ ในโครงการจิตอาสา 904 วปร วันที่ 23 ตุลาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

นายอนันต์ เฉลิมพล รองนายกเทศมนตรี ตำบลบ้านหมอ ได้ประชุมคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านหมอ ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 15 ตุลาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...