ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

 

- ข่าวกิจกรรม -

          เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้ทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโควิค - 19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยให้กับ อสม.เทศบาลตำบลบ้านหมอ เพื่อการป้องกันตนเอง วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ

 

iconpic