ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

 

- ข่าวกิจกรรม -

          เทศบาลตำบลบ้านหมอ ดำเนินมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ covid-19

 

iconpic