ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

 

- ข่าวกิจกรรม -

        เจ้าหน้าที่ บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านหมอ ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2563

 

iconpic