ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

 

- ข่าวกิจกรรม -

          "เทศบาลตำบลบ้านหมอ ดำเนินมาตราการตรวจวัดอุณภูมิให้เจ้าหน้าที่ก่อนปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และมีอ่างล้างมือพร้อมเจลล้างมือเพื่อทำความสะอาดให้บริการ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโควิค-19"

 

iconpic