ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

 

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

          ได้จัดทำโครงการงานวันสำคัญของสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีพระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ

 

iconpic